Prices

 

30 MIN 

( BACK OR LEGS )

45 EUROS
45 MIN 60 EUROS
60 MIN 90 EUROS
75 MIN 100 EUROS

90 MIN

( EXCEPTIONNEL)

115 EUROS